سفارش تبلیغ
صبا ویژن
 
تصویرگری های فهیمه حقیقی
 
 
چهارشنبه 95 خرداد 5 :: 6:6 عصر ::  نویسنده : فهیمه حقیقی

در زمان یکی از معصومین ماموران عباسی به کشتار شیعیان و شاگردان امام عصر می پرداختند

امام همه شاگردهاشون و جمع میکنن و حدیثی رو قراعت میکنن که هر کدام از شاگردان برداشتی از اون داشتن

بهلول هم در بین شاگردان امام بوده و این برداشت و میکنه که باید خودش و به دیوانگی بزنه

بهلول حکیم در عین اینکه از اون به بعد ظاهرا دیوانه شد در کلام ها و رفتارش درس هایی نهفته

که سالهاس چراغ محفل اهل تفکره ....

دل دیوانه دل راستگوست
موضوع مطلب :